ĐÁNH GIÁ NĂM 2022

Kính thưa tất cả!

Để có những chia sẻ về bản thân và hiểu được những điều quan trọng trong năm qua đối với tương lai của chính mình. Mong tất cả các bạn mô tả câu trả lời dưới đây: