PHIẾU KHẢO SÁT NGHỈ TẾT

Gửi toàn thể CB – CNV Công ty TNHH Công Nghiệp Bao C.P.(Việt Nam) / Dear Employees

  • Công ty sẽ nghỉ Tết từ ngày 20/01/2023-25/01/2023, tổng số ngày nghỉ là 6 ngày. Chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại làm việc vào ngày 26/01/2023
  • Để đảm bảo nguồn nhân lực và tiến độ sản xuất, Công ty rất mong toàn thể CB-CNV -có thể cung cấp đầy đủ những thông tin dưới đây