KHAI BÁO DÀNH CHO NHÂN VIÊN

NHỮNG DỮ LIỆU MÀ BẠN KHAI BÁO DƯỚI ĐÂY SẼ ĐƯỢC TỔNG HỢP VÀ GỬI ĐẾN CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG ĐỂ PHỤC VỤ VIỆC TRUY VẾT VÀ CÁCH Y Y TẾ, BẠN VUI LÒNG KHAI BÁO TRUNG THỰC VÀ CHÍNH XÁC ĐỂ CÔNG TÁC PHÒNG DỊCH ĐƯỢC HIỆU QUẢ NHẤT


[wpforms id=”6896″]