Check Tăng Ca V2

Displaying 1 - 25 of 3.198

Entry IDNgười lậpBộ PhậnNgày TCDanh SáchStatusStepNgày tạo
64370Võ Thị Cẩm LinhKẾ TOÁN ( ACCOUNTING)26/08/2022
Họ và tên Số CMND From To Tổng giờ TC Lý Do TC
Võ Thị Cẩm Linh 321585962 7h 8h 1 count stock
Nguyễn Thế Nhân 272470415 7h 8h 1 count stock
ApprovedWorkflow Complete26/08/2022 11:31
64243Lý Quỳnh PhươngEXPORT SALES16/08/2022
Họ và tên Số CMND From To Tổng giờ TC Lý Do TC
Lý Quỳnh Phương 272534348 5:30 6:00 0.5 Make Shipping docs Malaysia
ApprovedWorkflow Complete19/08/2022 17:32
64213NGUYỄN THỊ HÀSẢN XUẤT (PRODUCTION)17/08/2022
Họ và tên Số CMND From To Tổng giờ TC Lý Do TC
PHẠM VIỆT QUỐC 381361706 23 7 8 CHẠY MÁY THỔI - ĐỔI CA
NGUYỄN VĂN NỒNG 271690368 23 7 8 BẢO TRÌ - ĐỔI CA 3
LƯƠNG SỸ ƯỚC 183381783 23 7 8 CHẠY MÁY THỔI - ĐỔI CA 3
RejectedWorkflow Complete18/08/2022 23:51
64188NGUYỄN BÁ TÂNSẢN XUẤT (PRODUCTION)17/08/2022
Họ và tên Số CMND From To Tổng giờ TC Lý Do TC
CAO THẾ PHONG 187495765 15 19 4 RUN PRINT ROLL MACHINE
ApprovedWorkflow Complete17/08/2022 15:56
63652Lý Quỳnh PhươngEXPORT SALES27/07/2022
Họ và tên Số CMND From To Tổng giờ TC Lý Do TC
Lý Quỳnh Phương 272534348 5:30 6:00 0.5 Make CN docs
PendingMs Hoa28/07/2022 17:36
63388Bùi Hậu DũngNHÂN SỰ (HR)19/07/2022
Họ và tên Số CMND From To Tổng giờ TC Lý Do TC
Bùi Hậu Dũng 271234888 12h00 13h00 01h00 Đi Long An
ApprovedWorkflow Complete20/07/2022 14:25
63380Lý Quỳnh PhươngEXPORT SALES19/07/2022
Họ và tên Số CMND From To Tổng giờ TC Lý Do TC
Lý Quỳnh Phương 272534348 17:30 18:00 0.5 Khai Hải Quan
PendingMs Hoa20/07/2022 10:41
63340LÊ THỊ BÍCH TUYỀNNHÂN SỰ (HR)11/07/2022
Họ và tên Số CMND From To Tổng giờ TC Lý Do TC
LÊ THỊ BÍCH TUYỀN 342006955 17:30 18:30 1 Báo cáo chốt số thực tế EMS, điện thoại mobi tháng 5
ApprovedWorkflow Complete19/07/2022 11:45
63339LÊ THỊ BÍCH TUYỀNNHÂN SỰ (HR)02/06/2022
Họ và tên Số CMND From To Tổng giờ TC Lý Do TC
LÊ THỊ BÍCH TUYỀN 342006955 17:30 20:30 3 Báo cáo gia công tháng 6
ApprovedWorkflow Complete19/07/2022 11:43
63338LÊ THỊ BÍCH TUYỀNNHÂN SỰ (HR)01/06/2022
Họ và tên Số CMND From To Tổng giờ TC Lý Do TC
LÊ THỊ BÍCH TUYỀN 342006955 17:30 20:30 3 Báo cáo gia công tháng 6
ApprovedWorkflow Complete19/07/2022 11:42
63337LÊ THỊ BÍCH TUYỀNNHÂN SỰ (HR)30/06/2022
Họ và tên Số CMND From To Tổng giờ TC Lý Do TC
LÊ THỊ BÍCH TUYỀN 342006955 17:30 18:30 1 Chi phí xăng, cầu đường
ApprovedWorkflow Complete19/07/2022 11:40
63284Huỳnh Tuấn KiệtNHÂN SỰ (HR)17/07/2022
Họ và tên Số CMND From To Tổng giờ TC Lý Do TC
Huỳnh Tuấn Kiệt 271105772 8g30 17 8g30 ( chủ Nhật) Đi tp
ApprovedWorkflow Complete18/07/2022 07:18
63261Huỳnh Tuấn KiệtNHÂN SỰ (HR)16/07/2022
Họ và tên Số CMND From To Tổng giờ TC Lý Do TC
Huỳnh Tuấn Kiệt 271105772 17 20 3 Đi biên hoa
ApprovedWorkflow Complete17/07/2022 07:59
63260Huỳnh Tuấn KiệtNHÂN SỰ (HR)16/07/2022
Họ và tên Số CMND From To Tổng giờ TC Lý Do TC
Huỳnh Tuấn Kiệt 271105772 12 13 1 Đi Long an
ApprovedWorkflow Complete17/07/2022 07:58
63197Bùi Hậu DũngNHÂN SỰ (HR)14/07/2022
Họ và tên Số CMND From To Tổng giờ TC Lý Do TC
Bùi Hậu Dũng 271234888 17h00 18h00 01h00 Đi BH
ApprovedWorkflow Complete15/07/2022 07:55
63196Bùi Hậu DũngNHÂN SỰ (HR)14/07/2022
Họ và tên Số CMND From To Tổng giờ TC Lý Do TC
Bùi Hậu Dũng 271234888 12h00 13h00 01h00 Đi ba ria
ApprovedWorkflow Complete15/07/2022 07:54
63195Bùi Hậu DũngNHÂN SỰ (HR)13/07/2022
Họ và tên Số CMND From To Tổng giờ TC Lý Do TC
Bùi Hậu Dũng 271234888 12h00 13h00 01h00 Đi củ chi
ApprovedWorkflow Complete15/07/2022 07:54
63194Bùi Hậu DũngNHÂN SỰ (HR)12/07/2022
Họ và tên Số CMND From To Tổng giờ TC Lý Do TC
Bùi Hậu Dũng 271234888 12h00 13h00 01h00 Đi BH
ApprovedWorkflow Complete15/07/2022 07:52
63160Huỳnh Tuấn KiệtNHÂN SỰ (HR)12/07/2022
Họ và tên Số CMND From To Tổng giờ TC Lý Do TC
Huỳnh Tuấn Kiệt 271105772 12 13 1 Đi cu chi
ApprovedWorkflow Complete14/07/2022 08:18
63083Huỳnh Tuấn KiệtNHÂN SỰ (HR)11/07/2022
Họ và tên Số CMND From To Tổng giờ TC Lý Do TC
Huỳnh Tuấn Kiệt 271105772 12 13 1 Đi ba ria
ApprovedWorkflow Complete12/07/2022 07:08
63081Huỳnh Tuấn KiệtNHÂN SỰ (HR)11/07/2022
Họ và tên Số CMND From To Tổng giờ TC Lý Do TC
Huỳnh Tuấn Kiệt 271105772 07 08 1 Di ba ria
ApprovedWorkflow Complete12/07/2022 07:07
63076Bùi Hậu DũngNHÂN SỰ (HR)11/07/2022
Họ và tên Số CMND From To Tổng giờ TC Lý Do TC
Bùi Hậu Dũng 271234888 17h00 19h00 02h00 Đi Tây Ninh
ApprovedWorkflow Complete11/07/2022 20:13
63075Bùi Hậu DũngNHÂN SỰ (HR)11/07/2022
Họ và tên Số CMND From To Tổng giờ TC Lý Do TC
Bùi Hậu Dũng 271234888 12h00 13h00 01h00 Đi Tây Ninh
ApprovedWorkflow Complete11/07/2022 20:12
63074Bùi Hậu DũngNHÂN SỰ (HR)11/07/2022
Họ và tên Số CMND From To Tổng giờ TC Lý Do TC
Bùi Hậu Dũng 271234888 06h00 08h00 02h00 Đi Tây Ninh
ApprovedWorkflow Complete11/07/2022 20:11
63073Bùi Hậu DũngNHÂN SỰ (HR)10/07/2022
Họ và tên Số CMND From To Tổng giờ TC Lý Do TC
Bùi Hậu Dũng 271234888 10h00 20h00 10h00 Đi Bà Rịa TPHCM
ApprovedWorkflow Complete11/07/2022 20:09
Entry IDNgười lậpBộ PhậnNgày TCDanh SáchStatusStepNgày tạo