VIEW BIỂU MẪU SỐ 7

Displaying 1 - 25 of 226

Họ Và tên ( Full Name)Số CMND ( Nation ID)Bộ Phận ( Department)Ngày khai báo
Nguyễn Thị Ánh184414158GIA CÔNG PHÁT TÀI23/09/2021
Bùi Hậu Dũng271234888NHÂN SỰ (HR)22/09/2021
Lê thị bích giang44304001757GIA CÔNG PHÁT TÀI22/09/2021
Phan Hung Minh Tien225654357GIA CÔNG PHÁT TÀI22/09/2021
Lê thị nguyên382067382NHÂN SỰ (HR)22/09/2021
Nguyễn Văn Thịnh183714939SẢN XUẤT (PRODUCTION) B22/09/2021
Lê Hoàng Hưng381814011SẢN XUẤT (PRODUCTION) B22/09/2021
Hoang thi chinh122129228SẢN XUẤT (PRODUCTION) B22/09/2021
Lơ Grang241373115SẢN XUẤT (PRODUCTION) B22/09/2021
Cao thế phong187495765SẢN XUẤT (PRODUCTION) A22/09/2021
Lô thị thoại188002219GIA CÔNG PHÁT TÀI22/09/2021
Hồ thị lệ351883073GIA CÔNG PHÁT TÀI22/09/2021
Hữu nghĩa Lê183911926SẢN XUẤT (PRODUCTION) B22/09/2021
Trịnh Thị Kim Oanh272433186NHÂN SỰ (HR)22/09/2021
tran thi thiy272530953NHÂN SỰ (HR)22/09/2021
Nguyễn văn Lam272438461SẢN XUẤT (PRODUCTION) A22/09/2021
Ngô Đình Khương271936649SẢN XUẤT (PRODUCTION) B22/09/2021
Bàn văn tăng123456789SẢN XUẤT (PRODUCTION) B22/09/2021
Nguyễn Mạnh Tuấn272286997NHÂN SỰ (HR)22/09/2021
Nguyen thi phuc260845301GIA CÔNG PHÁT TÀI22/09/2021
Đinh Văn Tuấn225402092SẢN XUẤT (PRODUCTION) B22/09/2021
Nguyen van nông271690368BẢO TRÌ (MAINTERNANCE)22/09/2021
Trần đăng huy44201005037SẢN XUẤT (PRODUCTION) B22/09/2021
Hoang thi sam241167822SẢN XUẤT (PRODUCTION) B22/09/2021
Nguyễn thanh sơn381356216SẢN XUẤT (PRODUCTION) B22/09/2021
Họ Và tên ( Full Name)Số CMND ( Nation ID)Bộ Phận ( Department)Ngày khai báo