KIỂM TRA KHAI BÁO V2

Displaying 1 - 25 of 6.221

Họ Và Tên ( Full Name)Số CMND ( Nation ID)Bộ Phận (Derpartment) | Gia Công (SubcontractorsDate CreatedResult Number
Nguyễn thị thuỳ dương272568259KẾ TOÁN (ACCOUNTING)25/10/20211
Nguyễn Quốc Vinh352102689QC (QUALITY)25/10/20212
NGUYỄN HỮU DỰ371296573KHO (WHAREHOUSE)24/10/20213
CAO VĂN HIỂN221133051KHO (WHAREHOUSE)24/10/20214
lý thị nhật linh272542858KHO (WHAREHOUSE)24/10/20215
Đào Thị Hoa271898837THU MUA (PURCHASING)24/10/20216
Nguyễn Mạnh Tuấn272286997NHÂN SỰ (HR)24/10/20217
Loan Thanh Duc271601860KHO (WHAREHOUSE)24/10/20218
Huynh Anh Thuan271328527QC (QUALITY)24/10/20219
Priwun Nuankratok3302200022133QC (QUALITY)24/10/202110
Vũ Thị Hồng Phúc272417013THU MUA (PURCHASING)24/10/202111
Huỳnh thị huệ272600750THU MUA (PURCHASING)24/10/202112
Võ thị cẩm linh321585962KẾ TOÁN (ACCOUNTING)24/10/202113
Hà Hoàng Hải271827842QC (QUALITY)24/10/202114
Trần nguyễn tiến phát281185946SẢN XUẤT A (PRODUCTION A)24/10/202115
Võ Thị Cẩm Linh321585962KẾ TOÁN (ACCOUNTING)24/10/202116
Vũ Văn Điệp250913124THU MUA (PURCHASING)24/10/202117
Nguyễn đức thắng272678819KHO (WHAREHOUSE)24/10/202118
Nguyễn Hoài Thanh272297069KẾ TOÁN (ACCOUNTING)24/10/202119
Trần Bích Ngọc25899423THU MUA (PURCHASING)24/10/202120
Nguyễn Thị Phương Hiền272339053NHÂN SỰ (HR)24/10/202121
Nguyễn Thanh Tùng271817119QC (QUALITY)24/10/202122
Nguyễn như ngân271870946QC (QUALITY)24/10/202123
Nguyễn sỹ lâm271621739BẢO TRÌ (MAINTERNANCE)24/10/202124
Prachoen Thipprasert3302000550322THU MUA (PURCHASING)24/10/202125
Họ Và Tên ( Full Name)Số CMND ( Nation ID)Bộ Phận (Derpartment) | Gia Công (SubcontractorsDate CreatedResult Number