ĐĂNG KÝ TIÊM CHỦNG VACCINE

Biểu mẫu số 5

 

THÔNG TIN CƠ BẢN

Nhập Tên Đầy Đủ
Nhập số CMND của nhân viên
DD slash MM slash YYYY
Nếu không nhớ vui lòng xem trong VssID
Nếu không nhớ vui lòng xem trong VssID

ĐỊA CHỈ HIỆN TẠI

NHẬP ĐỊA CHỈ HIỆN TẠI(Required)

ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ

NHẬP ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ(Required)
Nếu là địa chỉ HIỆN TẠI, hãy tick vào "GIỐNG ĐỊA CHỈ HIỆN TẠI"
Xác nhận thông tin(Required)