Quality

Quality Management

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Bao PP dệt chất lượng cao – Chất lượng vượt trội

CP Packaging cố gắng cung cấp chất lượng vượt trội, hỗ trợ chuyên nghiệp, nguyên liệu tốt và dịch vụ sản xuất tiên tiến cho khách hàng của chúng tôi. Với sự chính trực, trung thực và không ngừng đổi mới, cam kết của CP Packaging về quản lý chất lượng toàn diện được thiết lập dựa trên các yêu cầu của khách hàng. Mỗi nhân viên phải đạt được nhiệm vụ của mình ngay lần đầu tiên phù hợp với các mục tiêu chất lượng và động lực cải tiến liên tục của chúng tôi.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

  • Liên tục cả tiến
  • Tham gia của toàn bộ các bộ phận
  • Khách hàng luôn luôn đúng
  • Tìm hiểu gốc rễ của vấn đề
FSSC-22000

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Nguyên liệu tái sinh

C.P. PACKAGING VIETNAM. từ lâu đã được thực hiện trên hệ thống quản lý, kiểm soát chất lượng và dịch vụ tốt. Kể từ ngày 22/02/1998, công ty đã được chứng nhận GMP, HACCP, ISO 9002 và đầu năm 2000 được chứng nhận ISO 9001. Cũng với ý thức cao về bảo vệ môi trường, công ty đã đạt chứng chỉ ISO 14001 từ tháng 10 năm 2000 và dấu vết carbon vào năm 2017.

Quality Management

Không chỉ dựa trên các dịch vụ hài lòng và sản phẩm chất lượng được các đối tác đánh giá cao, chúng tôi còn nhận thức về môi trường, đặc biệt là về tiết kiệm năng lượng.

Các công ty đã đạt được thành công trong việc tăng trưởng tiếp thị với các sản phẩm mới nhờ quyết tâm mạnh mẽ trong việc phát triển sản phẩm mới, tinh thần phục vụ ở tất cả các cấp độ nhân viên và sự nhất quán tuân theo các tiêu chuẩn môi trường. Sự thành công như vậy cũng dẫn đến nguồn nhân lực của công ty có trách nhiệm cao, đổi mới và được chấp nhận trong mắt khách hàng và toàn xã hội.