BIỂU MẪU CÔNG TÁC

Displaying 1 - 25 of 286

Entry IDDate CreatedHọ Và tên ( Full Name)Bộ Phận ( Department)Phương tiện (Vehicle)Người đi cùngNgày điGiờTrạng thái
6414415/08/2022 16:35trần phạm minh phươngDOMESTIC SALESXe 60LD-409016/08/202210:00Pending
6408912/08/2022 19:21Huỳnh thị huệTHU MUA ( PURCHASING)Xe 60K-0516513/08/20228:00Pending
6408312/08/2022 13:56Hoàng Nữ Thùy DiễmKẾ TOÁN ( ACCOUNTING)Xe 60K-05165không12/08/202214:00Pending
6408212/08/2022 13:11NGUYỄN THỊ MỸ LINHDOMESTIC SALESXe 60K-0516513/08/20228:00Pending
6406411/08/2022 18:01Nguyen Thi Lan AnhEXPORT SALESXe 60K-0516512/08/20228:00Pending
6406311/08/2022 16:42trần phạm minh phươngDOMESTIC SALESXe 60K-0516512/08/20229:00Pending
6403410/08/2022 13:31Hoàng Nữ Thùy DiễmKẾ TOÁN ( ACCOUNTING)Xe 60LD-4090không10/08/202214:00Pending
6399009/08/2022 16:43Nguyễn Mỹ LinhDOMESTIC SALESXe 60K-0516510/08/20228:00Pending
6394508/08/2022 10:06HUỲNH THỊ THU THỦYDOMESTIC SALESXe 60LD-409008/08/202210:00Pending
6393808/08/2022 8:15Đào Thị HoaEXPORT SALESXe 60LD-4090Mr.Jirat08/08/202213:00Pending
6391706/08/2022 15:54Nguyễn Thị Mỹ LinhDOMESTIC SALESXe 60K-0516508/08/202213:00Pending
6388305/08/2022 9:52Vũ Văn ĐiệpTHU MUA ( PURCHASING)Motorcycle05/08/202210:00Complete
6385104/08/2022 10:37Nguyễn Thị Lan AnhEXPORT SALESXe 60LD-4090Mr Jiraht, Mr Như Ngân (QC dept)05/08/20228:00Approved
6382403/08/2022 18:08Nguyễn Thị Mỹ LinhDOMESTIC SALESXe 60K-05165Mr Ngan04/08/20227:00Approved
6379502/08/2022 13:48trần phạm minh phươngDOMESTIC SALESXe 60K-05165Phương Hoa sale03/08/20225:00Approved
6379302/08/2022 13:11NGUYỄN THỊ MỸ LINHDOMESTIC SALESXe 60K-05165Mr Ngan, Ms Thuy03/08/20227:30Approved
6378202/08/2022 8:51HUỲNH THỊ THU THỦYDOMESTIC SALESXe 60LD-409002/08/20229:00Approved
6378102/08/2022 8:49Vũ Thị Hồng PhúcTHU MUA ( PURCHASING)Motorcycle02/08/20229:00Pending
6374301/08/2022 7:57Vũ Văn ĐiệpTHU MUA ( PURCHASING)Xe 60LD-409001/08/20229:09Pending
6367629/07/2022 11:13NGUYEN THI MY LINHDOMESTIC SALESXe 60K-05165Mr Ngan30/07/202212:00Pending
6367229/07/2022 9:22Hoàng Nữ Thùy DiễmKẾ TOÁN ( ACCOUNTING)Xe 60LD-4090không29/07/20229:30Pending
6367129/07/2022 8:34Vu Thi Hong PhucTHU MUA ( PURCHASING)Xe 60LD-409029/07/20229:00Approved
6361727/07/2022 15:41Võ Thị Cẩm LinhKẾ TOÁN ( ACCOUNTING)Xe 60LD-409027/07/20223:40Approved
6361627/07/2022 15:09NGUYỄN THỊ MỸ LINHDOMESTIC SALESXe 60K-05165Mr Chương - sản xuất28/07/20227:00Pending
6360727/07/2022 8:39huỳnh thị huệTHU MUA ( PURCHASING)Xe 60K-05165Mr.Prachoen, Ms.Ngoc27/07/202212:00Pending
Entry IDDate CreatedHọ Và tên ( Full Name)Bộ Phận ( Department)Phương tiện (Vehicle)Người đi cùngNgày điGiờTrạng thái