BIỂU MẪU CÔNG TÁC

Displaying 1 - 25 of 732

Entry IDDate CreatedHọ Và tên ( Full Name)Bộ Phận ( Department)Phương tiện (Vehicle)Người đi cùngNgày điGiờTrạng thái
6766029/11/2023 14:44Trần Thị Thùy TrangKẾ TOÁN ( ACCOUNTING)Xe 60LD-4090Ms.Trang HR29/11/202315:00Pending
6765827/11/2023 10:15Bùi Minh ĐứcDOMESTIC SALESXe 60LD-4090Mr. Vương30/11/20238:00Pending
6765727/11/2023 10:12Bùi Minh ĐứcEXPORT SALESXe 60LD-4090Mr Vương28/11/20237:00Pending
6765624/11/2023 16:49HUỲNH THỊ THU THỦYDOMESTIC SALESXe 60K-0516525/11/20239:00Pending
6765522/11/2023 13:06Bùi Minh ĐứcDOMESTIC SALESXe 60LD-4090Mr.Vuong24/11/20238:00Pending
6765421/11/2023 17:40Bùi Minh ĐứcDOMESTIC SALESXe 60LD-4090Vương23/11/20238:00Pending
6765320/11/2023 17:24HUỲNH THỊ THU THỦYDOMESTIC SALESXe 60K-0516521/11/20238:00Pending
6765220/11/2023 9:06Nguyễn Phương HoaDOMESTIC SALESXe 60K-05165A Ngân qc21/11/202310:00Pending
6765120/11/2023 9:04Nguyễn Phương HoaDOMESTIC SALESXe 60K-0516520/11/202313:00Pending
6765015/11/2023 13:46nguyễn phương hoaDOMESTIC SALESXe 60K-0516517/11/20238:00Pending
6764915/11/2023 11:20Đinh Trần Quốc VươngDOMESTIC SALESXe 60LD-4090Bùi Minh Đức16/11/20238:00Pending
6764814/11/2023 9:08HUỲNH THỊ THU THỦYDOMESTIC SALESXe 60K-05165anh Nam( máy cắt), Khải , Ngọc (Lựa bao), vu( QC)14/11/20239:00Pending
6764713/11/2023 10:39Nguyễn Phương HoaDOMESTIC SALESXe 60K-0516515/11/20238:00Pending
6764610/11/2023 17:42nguyễn phương hoaDOMESTIC SALESXe 60K-0516511/11/202312:00Pending
6764510/11/2023 15:25HUỲNH THỊ THU THỦYDOMESTIC SALESXe 60K-0516511/11/20238:00Pending
6764409/11/2023 17:16Nguyễn Thế NhânKẾ TOÁN ( ACCOUNTING)Xe 60LD-409010/11/20238:30Pending
6764308/11/2023 14:11Nguyễn Phương HoaDOMESTIC SALESXe 60K-0516509/11/20238:00Pending
6764207/11/2023 9:19Đinh Trần Quốc VươngDOMESTIC SALESXe 60LD-4090Bùi Minh Đức08/11/20237:00Pending
6764103/11/2023 8:57Vũ Văn ĐiệpTHU MUA ( PURCHASING)MotorcycleNguyên Huy Hoàng03/11/20239:00Pending
6764002/11/2023 16:21Prachoen ThipprasertTHU MUA ( PURCHASING)Xe 60LD-409003/11/20238:30Pending
6763930/10/2023 8:56Đinh Trần Quốc VươngDOMESTIC SALESXe 60LD-409031/10/20238:00Pending
6763827/10/2023 17:15Đinh Trần Quốc VươngDOMESTIC SALESXe 60LD-409028/10/20239:00Pending
6763727/10/2023 13:51Lan Anh NguyenEXPORT SALESXe TAXI27/10/202314:00Pending
6763625/10/2023 15:03Nguyễn Thị Thùy LinhTHU MUA ( PURCHASING)Xe 60K-0516526/10/20239:00Pending
6763524/10/2023 8:16Vũ Thị Hồng phúcTHU MUA ( PURCHASING)Xe 60LD-409024/10/20239:00Pending
Entry IDDate CreatedHọ Và tên ( Full Name)Bộ Phận ( Department)Phương tiện (Vehicle)Người đi cùngNgày điGiờTrạng thái