Entry ID66093
Họ Và tên ( Full Name)Nguyễn Phương Hoa
Số CMND ( Nation ID)2446
Bộ Phận ( Department)DOMESTIC SALES
Người ký (approved by)MR JIRAHT
Phương tiện (Vehicle)Xe 60K-05165
Người đi cùng (Accompanying person)Minh Phương
Chi tiết các điểm đi (Detail)
Địa chỉ Tỉnh / Thành Phố Mục đích (objectives)
tây ninh tây ninh gặp khách hàng
Từ ngày14/11/2022
From Time07:00
Đến ngày15/11/2022
To Time18:00
Final StatusApproved
Thời gian ký duyệt2022/11/12 8:46:04