Entry ID66096
Họ Và tên ( Full Name)Trương ngọc bảo
Số CMND ( Nation ID)271920118
Bộ Phận ( Department)QC (QUALITY)
Người ký (approved by)MR PRIWUN
Phương tiện (Vehicle)Xe 60LD-4090
Người đi cùng (Accompanying person)Trần Đình Huy
Chi tiết các điểm đi (Detail)
Địa chỉ Tỉnh / Thành Phố Mục đích (objectives)
Cơ sở pccc Biên Hoà Trao đổi thông tin về Pccc và tài liệu liên quan
Từ ngày12/11/2022
From Time11:00
Đến ngày12/11/2022
Final StatusPending
Thời gian ký duyệt2022/11/23 11:54:47