Entry ID66110
Họ Và tên ( Full Name)Nguyễn như Ngân
Số CMND ( Nation ID)271870946
Bộ Phận ( Department)QC (QUALITY)
Người ký (approved by)MR PRIWUN
Phương tiện (Vehicle)Xe 60LD-4090
Chi tiết các điểm đi (Detail)
Địa chỉ Tỉnh / Thành Phố Mục đích (objectives)
Công Ty Phương Quân Long An Kiểm Hàng
Từ ngày14/11/2022
From Time11:00
Đến ngày14/11/2022
Workflow StatusPending
Thời gian ký duyệt2022/11/23 11:55:47