Entry ID66131
Họ Và tên ( Full Name)HUỲNH THỊ THU THỦY
Số CMND ( Nation ID)272333950
Bộ Phận ( Department)DOMESTIC SALES
Người ký (approved by)MR JIRAHT
Phương tiện (Vehicle)Xe 60K-05165
Người đi cùng (Accompanying person)MR JIRAHT, NGUYỄN THỊ MỸ LINH
Chi tiết các điểm đi (Detail)
Địa chỉ Tỉnh / Thành Phố Mục đích (objectives)
AN GIANG-CẦN THƠ AN GIANG-CẦN THƠ đi công tác miền tây
Từ ngày16/11/2022
From Time06:00
Đến ngày18/11/2022
To Time19:30
Final StatusApproved
Thời gian ký duyệt2022/11/15 18:16:00