Entry ID66155
Họ Và tên ( Full Name)Nvuyen thi lan anh
Số CMND ( Nation ID)272036848
Bộ Phận ( Department)EXPORT SALES
Người ký (approved by)MR JIRAHT
Phương tiện (Vehicle)Xe 60LD-4090
Người đi cùng (Accompanying person)Mr Nguyen Nhu Ngan
Chi tiết các điểm đi (Detail)
Địa chỉ Tỉnh / Thành Phố Mục đích (objectives)
Ncc phuong quan Long An Theo doi len cont malaysia
Từ ngày17/11/2022
From Time09:00
Đến ngày17/11/2022
Final StatusApproved
Thời gian ký duyệt2022/11/16 14:53:24