Entry ID66158
Họ Và tên ( Full Name)Trần phạm minh phương
Số CMND ( Nation ID)272140338
Bộ Phận ( Department)DOMESTIC SALES
Người ký (approved by)MR JIRAHT
Phương tiện (Vehicle)Xe 60LD-4090
Người đi cùng (Accompanying person)Ngân QC
Chi tiết các điểm đi (Detail)
Địa chỉ Tỉnh / Thành Phố Mục đích (objectives)
Củ chi Hcm Duyệt film
Từ ngày17/11/2022
From Time07:00
Đến ngày17/11/2022
To Time17:00
Final StatusApproved
Thời gian ký duyệt2022/11/16 20:10:17