Entry ID66214
Họ Và tên ( Full Name)Nguyễn như ngân
Số CMND ( Nation ID)271870946
Bộ Phận ( Department)QC (QUALITY)
Người ký (approved by)MR PRIWUN
Phương tiện (Vehicle)Xe 60LD-4090
Chi tiết các điểm đi (Detail)
Địa chỉ Tỉnh / Thành Phố Mục đích (objectives)
Bao Bì Bạch Kim Bà Rịa Test Tensile
Từ ngày21/11/2022
From Time08:00
Đến ngày21/11/2022
Final StatusPending
Thời gian ký duyệt2022/11/23 11:58:18