Entry ID66224
Họ Và tên ( Full Name)trần phạm minh phương
Số CMND ( Nation ID)272140338
Bộ Phận ( Department)DOMESTIC SALES
Người ký (approved by)MR JIRAHT
Phương tiện (Vehicle)Xe 60K-05165
Chi tiết các điểm đi (Detail)
Địa chỉ Tỉnh / Thành Phố Mục đích (objectives)
Hiệp Phước, Q2 HCM Gặp khách hàng
Từ ngày21/11/2022
From Time10:00
Đến ngày21/10/2022
To Time17:00
Workflow StatusApproved
Thời gian ký duyệt2022/11/21 8:21:07