NGÀY KHAI BÁO24/11/2022
Họ Và tên ( Full Name)Trịnh Trọng Nam
Số CMND ( Nation ID)38081005550
Số Điện Thoại(093) 397-7965
TÊN CÔNG TYPhú Minh hoàn
NGÀY ĐẾN24/11/2022
GIỜ ĐẾN15:30
Bạn đến CPPC liên hệ công việc gì?lấy hàng