NGÀY KHAI BÁO25/11/2022
Họ Và tên ( Full Name)Cao thanh tú
Số CMND ( Nation ID)271519253
Số Điện Thoại(090) 855-2340
TÊN CÔNG TYHyosung
NGÀY ĐẾN25/11/2022
GIỜ ĐẾN09:07
Bạn đến CPPC liên hệ công việc gì?Giao hàng