NGÀY KHAI BÁO25/11/2022
Họ Và tên ( Full Name)Nguyễn hoàng hôn
Số CMND ( Nation ID)365885424
Số Điện Thoại(090) 817-8975
TÊN CÔNG TYChâu âu
NGÀY ĐẾN25/11/2022
GIỜ ĐẾN09:23
Bạn đến CPPC liên hệ công việc gì?Giao hàng