NGÀY KHAI BÁO25/11/2022
Họ Và tên ( Full Name)Nguyễn phong cảnh
Số CMND ( Nation ID)352419690
Số Điện Thoại(090) 131-3449
TÊN CÔNG TYToàn cầu
NGÀY ĐẾN25/11/2022
GIỜ ĐẾN14:52
Bạn đến CPPC liên hệ công việc gì?Lấy hàng