NGÀY KHAI BÁO26/11/2022
Họ Và tên ( Full Name)Lê ngọc hùng
Số CMND ( Nation ID)19080013437
Số Điện Thoại(091) 331-3139
TÊN CÔNG TYUnitrans
NGÀY ĐẾN26/11/2022
GIỜ ĐẾN09:30
Bạn đến CPPC liên hệ công việc gì?Đóng hàng xuất