NGÀY KHAI BÁO26/11/2022
Họ Và tên ( Full Name)Nguyễn tấn chi
Số CMND ( Nation ID)272382342
Số Điện Thoại(093) 735-5134
TÊN CÔNG TYBb nhờn trạch
NGÀY ĐẾN26/11/2022
GIỜ ĐẾN10:35
Bạn đến CPPC liên hệ công việc gì?Giao hàng