NGÀY KHAI BÁO26/11/2022
Họ Và tên ( Full Name)Ngô văn hùng
Số CMND ( Nation ID)272169489
Số Điện Thoại(079) 402-8088
TÊN CÔNG TYPhú mình hoàn
NGÀY ĐẾN26/11/2022
GIỜ ĐẾN15:10
Bạn đến CPPC liên hệ công việc gì?Lấy hàng