View Vacation Request

IDHọ Và tên ( Full Name)Bộ Phận ( Department)Ngày tạoTừ ngàyĐến ngàySố Ngày NghỉLoại Giấy PhépFinal StatusWorkflow Step
66378Lương sy ướcSẢN XUẤT (PRODUCTION)27/11/22 at 10:3422/11/2222/11/221,0Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)ApprovedWorkflow Complete
66377Huỳnh Phước hậuSẢN XUẤT (PRODUCTION)27/11/22 at 10:3226/11/2226/11/221,0Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)ApprovedWorkflow Complete
66376Trần Minh TuấnSẢN XUẤT (PRODUCTION)27/11/22 at 1:0825/11/2225/11/221,0Nghỉ Không Lương (Unpaid Leave)PendingApproval Mr Trung
66374Huỳnh Hữu KhánhSẢN XUẤT (PRODUCTION)26/11/22 at 16:3328/11/2228/11/221,0Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)ApprovedWorkflow Complete
66369Nguyễn Thế NhânKẾ TOÁN ( ACCOUNTING)26/11/22 at 11:5326/11/2226/11/220,5Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)ApprovedWorkflow Complete
66363HUỲNH THỊ THU THỦYDOMESTIC SALES26/11/22 at 8:1326/11/2226/11/220,5Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)PendingApproval Mr Jiraht
66361Trần văn HuySẢN XUẤT (PRODUCTION)26/11/22 at 6:3626/11/2226/11/221,0Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)ApprovedWorkflow Complete
66359Hà Văn LongBẢO TRÌ (MAINTENANCE)25/11/22 at 16:2425/11/2226/11/222,0Nghỉ Bệnh (Sick Leave)PendingMr HUY (MT)
66357BÙI VĂN SỞSẢN XUẤT (PRODUCTION)25/11/22 at 14:4422/10/2222/10/220,5Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)ApprovedWorkflow Complete
66351LÊ VĂN QUYSẢN XUẤT (PRODUCTION)25/11/22 at 12:0710/11/2210/11/220,5Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)ApprovedWorkflow Complete
66350LÊ THIỆN LỘCSẢN XUẤT (PRODUCTION)25/11/22 at 11:5505/11/2205/11/221,0Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)ApprovedWorkflow Complete
66349LÊ THIỆN LỘCSẢN XUẤT (PRODUCTION)25/11/22 at 11:5431/10/2231/10/221,0Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)ApprovedWorkflow Complete
66348LÊ QUANG TOÃNSẢN XUẤT (PRODUCTION)25/11/22 at 11:5331/10/2231/10/221,0Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)ApprovedWorkflow Complete
66347NAY VĂN ĐẠISẢN XUẤT (PRODUCTION)25/11/22 at 11:4723/10/2223/10/221,0Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)ApprovedWorkflow Complete
66346HOÀNG VĂN THÀNHSẢN XUẤT (PRODUCTION)25/11/22 at 11:4515/11/2215/11/221,0Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)ApprovedWorkflow Complete
66345HOÀNG VĂN THÀNHSẢN XUẤT (PRODUCTION)25/11/22 at 11:4502/11/2202/11/221,0Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)ApprovedWorkflow Complete
66344HOÀNG VĂN THÀNHSẢN XUẤT (PRODUCTION)25/11/22 at 11:4522/10/2222/10/221,0Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)ApprovedWorkflow Complete
66343BÙI NGỌC MINHSẢN XUẤT (PRODUCTION)25/11/22 at 11:4413/11/2213/11/221,0Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)ApprovedWorkflow Complete
66342TRẦN MINH KHASẢN XUẤT (PRODUCTION)25/11/22 at 11:4026/10/2226/10/220,5Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)ApprovedWorkflow Complete
66341TRẦN THỊ YẾN THISẢN XUẤT (PRODUCTION)25/11/22 at 11:3802/11/2202/11/221,0Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)ApprovedWorkflow Complete
66340NAY VĂN ĐẠISẢN XUẤT (PRODUCTION)25/11/22 at 11:3631/10/2231/10/221,0Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)ApprovedWorkflow Complete
66339LÊ VĂN NHIỀUSẢN XUẤT (PRODUCTION)25/11/22 at 11:3324/10/2224/10/221,0Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)ApprovedWorkflow Complete
66338LÊ VĂN TẤNSẢN XUẤT (PRODUCTION)25/11/22 at 11:3228/10/2228/10/221,0Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)ApprovedWorkflow Complete
66337LÊ VĂN TẤN093162SẢN XUẤT (PRODUCTION)25/11/22 at 11:3028/10/2228/10/221,0Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)RejectedWorkflow Complete
66336MAI VĂN ÚTSẢN XUẤT (PRODUCTION)25/11/22 at 11:2928/10/2228/10/221,0Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)RejectedWorkflow Complete
IDHọ Và tên ( Full Name)Bộ Phận ( Department)Ngày tạoTừ ngàyĐến ngàySố Ngày NghỉLoại Giấy PhépFinal StatusWorkflow Step