View Vacation Request

IDHọ Và tên ( Full Name)Bộ Phận ( Department)Ngày tạoTừ ngàyĐến ngàySố Ngày NghỉLoại Giấy PhépFinal StatusWorkflow Step
67428Bùi Thị Ngọc LinhSẢN XUẤT (PRODUCTION)30/03/23 at 13:4930/03/2330/03/231,0Nghỉ Bệnh (Sick Leave)PendingApproval Mr Toan
67409Nguyễn Bùi Nhật MinhEXPORT SALES20/03/23 at 17:2724/03/2324/03/231,0Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)ApprovedWorkflow Complete
67406Trần Thị Kiều OanhDOMESTIC SALES20/03/23 at 13:4221/03/2321/03/231,0Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)ApprovedWorkflow Complete
67403Trần Thị Kiều OanhDOMESTIC SALES17/03/23 at 11:0618/03/2318/03/231,0Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)ApprovedWorkflow Complete
67391Trần Thị Kiều OanhDOMESTIC SALES07/03/23 at 7:5807/03/2307/03/231,0Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)ApprovedWorkflow Complete
67387NGUYỄN THỊ MỸ LINHDOMESTIC SALES03/03/23 at 17:3406/03/2307/03/232,0Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)ApprovedWorkflow Complete
67365Trần Thị Kiều OanhDOMESTIC SALES22/02/23 at 9:1222/02/2322/02/230,5Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)ApprovedWorkflow Complete
67357Bùi Thị Ngọc LinhSẢN XUẤT (PRODUCTION)16/02/23 at 7:1016/02/2316/02/231,0Nghỉ Bệnh (Sick Leave)RejectedWorkflow Complete
67356Bùi Thị Ngọc LinhSẢN XUẤT (PRODUCTION)16/02/23 at 7:0216/02/2316/02/231,0Nghỉ Không Lương (Unpaid Leave)PendingApproval Mr Toan
67353Huỳnh văn tiếnSẢN XUẤT (PRODUCTION)14/02/23 at 18:0614/02/2315/02/231,0Nghỉ Bệnh (Sick Leave)PendingApproval Mr Toan
67332Nguyễn Tự ThápBẢO TRÌ (MAINTENANCE)02/02/23 at 21:3902/02/2302/02/231,0Nghỉ Bệnh (Sick Leave)PendingMr HUY (MT)
67330Bùi Thị NhungSẢN XUẤT (PRODUCTION)01/02/23 at 13:1431/01/2301/02/232,0Nghỉ Bệnh (Sick Leave)PendingApproval Mr Trung
67328Nguyễn sơn hàSẢN XUẤT (PRODUCTION)01/02/23 at 5:3826/01/2328/01/233,0Nghỉ Không Lương (Unpaid Leave)PendingApproval Mr Trung
67323Huỳnh văn tiếnSẢN XUẤT (PRODUCTION)28/01/23 at 18:0128/01/2329/01/231,0Nghỉ Bệnh (Sick Leave)PendingApproval Mr Trung
67321NGUYỄN BÙI NHẬT MINHEXPORT SALES25/01/23 at 16:4226/01/2327/01/232,0Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)PendingMs Hoa
67320Huỳnh văn tiếnSẢN XUẤT (PRODUCTION)18/01/23 at 14:4518/01/2319/01/232,0Nghỉ Bệnh (Sick Leave)PendingApproval Mr Toan
67319Huỳnh văn tiếnSẢN XUẤT (PRODUCTION)17/01/23 at 19:4317/01/2318/01/231,0Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)PendingApproval Mr Toan
67315Nguyễn đình CườngSẢN XUẤT (PRODUCTION)16/01/23 at 20:1716/01/2316/01/230,5Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)PendingApproval Mr Toan
67313trần phạm minh phươngDOMESTIC SALES16/01/23 at 9:3126/01/2326/01/231,0Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)ApprovedWorkflow Complete
67312trần phạm minh phươngDOMESTIC SALES16/01/23 at 9:3019/01/2319/01/231,0Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)ApprovedWorkflow Complete
67310Trần Thị LýTHIẾT KẾ (DESIGNER)16/01/23 at 8:5701/02/2303/02/233,0Nghỉ Không Lương (Unpaid Leave)ApprovedWorkflow Complete
67309Bùi Thị NhungSẢN XUẤT (PRODUCTION)15/01/23 at 12:5814/01/2319/01/235,0Nghỉ Bệnh (Sick Leave)PendingApproval Mr Trung
67308Lê Quang TrườngSẢN XUẤT (PRODUCTION)15/01/23 at 11:3516/01/2317/01/232,0Nghỉ Bệnh (Sick Leave)RejectedWorkflow Complete
67256trần phạm minh phươngDOMESTIC SALES11/01/23 at 11:0011/01/2311/01/230,5Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)ApprovedWorkflow Complete
67255Trần Thị LýTHIẾT KẾ (DESIGNER)11/01/23 at 10:5826/01/2331/01/234,0Nghỉ Phép Năm (Annual Leave)ApprovedWorkflow Complete
IDHọ Và tên ( Full Name)Bộ Phận ( Department)Ngày tạoTừ ngàyĐến ngàySố Ngày NghỉLoại Giấy PhépFinal StatusWorkflow Step