View Vacation Request

IDHọ Và tên ( Full Name)Bộ Phận ( Department)Ngày tạoTừ ngàyĐến ngàySố Ngày NghỉFinal StatusWorkflow Step
64170Đỗ hoài ThanhSẢN XUẤT (PRODUCTION)16/08/22 at 16:5116/08/2216/08/220,5PendingApproval Mr Duc
64169huỳnh thị huệTHU MUA ( PURCHASING)16/08/22 at 16:0711/08/2211/08/221,0ApprovedWorkflow Complete
64165Nguyễn thanh sơnSẢN XUẤT (PRODUCTION)16/08/22 at 13:5216/08/2216/08/221,0ApprovedWorkflow Complete
64159Nguyễn thi hòaSẢN XUẤT (PRODUCTION)16/08/22 at 8:5416/08/2219/08/224,0PendingApproval Mr Duc
64145Lê Quang TrườngBẢO TRÌ (MAINTENANCE)15/08/22 at 21:2116/08/2217/08/222,0PendingMr HUY (MT)
64142Hà Văn LongBẢO TRÌ (MAINTENANCE)15/08/22 at 16:2415/08/2217/08/223,0PendingMr HUY (MT)
64141Lê thị ninhSẢN XUẤT (PRODUCTION)15/08/22 at 16:2115/08/2215/02/221,0ApprovedWorkflow Complete
64140Lê thị ninhSẢN XUẤT (PRODUCTION)15/08/22 at 16:2115/08/2215/02/221,0RejectedWorkflow Complete
64138Lê Như NgoanSẢN XUẤT (PRODUCTION)15/08/22 at 14:5710/08/2210/08/221,0ApprovedWorkflow Complete
64137Nguyễn Trung QuânBẢO TRÌ (MAINTENANCE)15/08/22 at 14:3115/08/2215/08/220,5PendingMr HUY (MT)
64136Lê quang toãnSẢN XUẤT (PRODUCTION)15/08/22 at 13:4915/08/2215/08/221,0ApprovedWorkflow Complete
64134Nguyễn thanh sơnSẢN XUẤT (PRODUCTION)15/08/22 at 12:4815/08/2215/08/221,0ApprovedWorkflow Complete
64133Nguyễn Khắc HoàngQC15/08/22 at 10:5715/08/2215/08/221,0PendingApproval Mr Priwun
64132Phan Văn quyếtBẢO TRÌ (MAINTENANCE)15/08/22 at 10:5115/08/2215/08/220,5ApprovedWorkflow Complete
64130Trần Đức ThanhSẢN XUẤT (PRODUCTION)15/08/22 at 9:0716/08/2216/08/221,0PendingApproval Mr Toan
64126Bùi Thị Ngọc LinhSẢN XUẤT (PRODUCTION)15/08/22 at 8:0315/08/2215/08/221,0RejectedWorkflow Complete
64125đinh đức vinhSẢN XUẤT (PRODUCTION)15/08/22 at 7:3811/08/2213/08/223,0RejectedWorkflow Complete
64124đinh đức vinhSẢN XUẤT (PRODUCTION)15/08/22 at 7:3510/08/2210/08/221,0ApprovedWorkflow Complete
64123đinh đức vinhSẢN XUẤT (PRODUCTION)15/08/22 at 7:3408/08/2209/08/222,0RejectedWorkflow Complete
64119Vũ Ngọc ThựcBẢO TRÌ (MAINTENANCE)15/08/22 at 6:5014/08/2214/08/221,0PendingMr HUY (MT)
64118Lê Văn NhiềuSẢN XUẤT (PRODUCTION)15/08/22 at 6:2915/08/2215/08/221,0RejectedWorkflow Complete
64116Đoàn Nguyễn DuyIT14/08/22 at 23:5815/08/2215/08/220,5ApprovedWorkflow Complete
64115Lê thị ninhSẢN XUẤT (PRODUCTION)14/08/22 at 20:3115/08/2215/08/221,0RejectedWorkflow Complete
64114Lưu văn huynhSẢN XUẤT (PRODUCTION)14/08/22 at 19:3414/08/2214/08/221,0ApprovedWorkflow Complete
64112Lê Quang TrườngBẢO TRÌ (MAINTENANCE)14/08/22 at 9:1115/08/2215/08/221,0ApprovedWorkflow Complete
IDHọ Và tên ( Full Name)Bộ Phận ( Department)Ngày tạoTừ ngàyĐến ngàySố Ngày NghỉFinal StatusWorkflow Step