Entry ID66375
Họ Và tên ( Full Name)Trần Như Ngân
Số CMND ( Nation ID)271870946
Bộ Phận ( Department)QC (QUALITY)
Người ký (approved by)MR PRACHOENT
Phương tiện (Vehicle)Xe 60K-05165
Người đi cùng (Accompanying person)Bui Hau Dung
Chi tiết các điểm đi (Detail)
Địa chỉ Tỉnh / Thành Phố Mục đích (objectives)
CTy bao Bi in Gresea Củ Chi, TPHCM Duyet mau Philippines
Từ ngày28/11/2022
From Time07:00
Đến ngày28/11/2022
To Time17:00
Final StatusPending