Entry ID66073
Họ Và tên ( Full Name)nguyễn thị lan anh
Số CMND ( Nation ID)272036848
Bộ Phận ( Department)EXPORT SALES
Người ký (approved by)MR JIRAHT
Phương tiện (Vehicle)Xe 60LD-4090
Chi tiết các điểm đi (Detail)
Địa chỉ Tỉnh / Thành Phố Mục đích (objectives)
Khu C, 30 lô B5, đường Thành Thái, P14, Q10 Hồ Chí Minh Giao hàng xúc xúc gấp
Từ ngày11/11/2022
From Time08:30
Đến ngày11/11/2022
Final StatusApproved
Thời gian ký duyệt2022/11/11 9:17:11